DEUTERONOMUL

        

CAPITOLUL 18 
Drepturile preoţilor. Vrăji. Mesia. 

1. "Preoţii, leviţii şi toată seminţia lui Levi nu va avea parte şi moştenire cu Israel; aceştia să se hrănească cu jertfele Domnului şi cu partea Lui; 
2. Iar moştenire nu va avea el īntre fraţii săi, căci Domnul īnsuşi este moştenirea lui, precum i-a grăit El. 
3. Iată ce să se dea preoţilor de la popor: cei ce aduc ca jertfă boi sau oi să dea preotului spata, fălcile şi stomacul. 
4. De asemenea pārga de la grāul tău, de la vinul tău şi de la untdelemnul tău, pārga de lānă de la oile tale să i-o dai lui, 
5. Că pe el 1-a ales Domnul Dumnezeul tău din toate seminţiile tale, ca să stea īnaintea Domnului Dumnezeului tău şi să slujească īntru numele Domnului, el şi fiii lui īn toate zilele. 
6. De va pleca levitul din una din cetăţile tale, din tot pămāntul fiilor lui Israel, unde locuieşte, şi va veni, după dorinţa sufletului său, la locul ce 1-a ales Domnul, 
7. Şi va sluji īn numele Domnului Dumnezeului tău, ca toţi fraţii săi leviţi care stau īnaintea Domnului, 
8. Să se folosească de aceeaşi parte ca şi ceilalţi, pe lāngă cele primite din vānzarea moştenirii părinteşti. 
9. Cānd vei intra tu īn pămāntul ce ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te deprinzi a face urāciunile pe care le fac popoarele acestea. 
10. Să nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, sau vrăjitor, sau fermecător, 
11. Nici descāntător, nici chemător de duhuri, nici mag, nici de cei ce grăiesc cu morţii. 
12. Căci urāciune este īnaintea Domnului tot cel ce face acestea, şi pentru această urāciune īi izgoneşte Domnul Dumnezeul tău de la faţa ta. 
13. Iar tu fii fără prihană īnaintea Domnului Dumnezeului tău; 
14. Căci popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, ascultă de ghicitori şi de prevestitori, iar ţie nu-ţi īngăduie aceasta Domnul Dumnezeul tău. 
15. Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, īţi va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultaţi. 
16. Că tu la Horeb, īn ziua adunării, ai cerut de la Domnul Dumnezeul tău şi ai zis: Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu şi focul acesta mare să nu-l mai văd, ca să nu mor. 
17. Atunci mi-a zis Domnul: Bine este ceea ce ţi-au spus ei. 
18. Eu le voi ridica Prooroc din mijlocul fraţilor lor, cum eşti tu, şi voi pune cuvintele Mele īn gura Lui şi El le va grăi tot ce-I voi porunci Eu. 
19. Iar cine nu va asculta cuvintele Mele, pe care Proorocul Acela le va grăi īn numele Meu, aceluia īi voi cere socoteală. 
20. Iar proorocul care va īndrăzni să grăiască īn numele Meu ceea ce nu i-am poruncit Eu să grăiască, şi care va grăi īn numele altor dumnezei, pe un astfel de prooroc să-l daţi morţii. 
21. De vei zice īn inima ta: Cum vom cunoaşte Cuvāntul pe care nu-l grăieşte Domnul? 
22. Dacă proorocul vorbeşte īn numele Domnului, dar Cuvāntul acela nu se va īmplini şi nu se va adeveri, atunci nu grăieşte Domnul Cuvāntul acela, ci-l grăieşte proorocul din īndrăzneala lui; nu te teme de el". 

___________________________________________________________________

DEUTERONOMUL – 34 DE CAPITOLE:

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

__________________________________________________________________

 

HOME