DEUTERONOMUL

        

CAPITOLUL 1 
Binefacerile lui Dumnezeu, nemulţumirea poporului. 

l. Acestea sunt cuvintele pe care le-a grăit Moise la tot Israelul peste Iordan, īn pustiul Arabah, din faţa Sufei, īntre Paran, Tofel, Laban, Haşerot şi Di-Zahab, 
2. Cale de unsprezece zile de la Horeb, īn drumul de la Muntele Seir, către Cadeş-Barnea. 
3. Īn anul al patruzecilea, īn luna a unsprezecea, īn ziua īntāi a lunii acesteia, a grăit Moise tuturor fiilor lui Israel toate cīt īi poruncise Domnul pentru ei. 
4. După ce a bătut pe Sihon, regele Amoreilor, care locuia īn Heşbon, şi pe Og, regele Vasanului, care locuia īn Aştarot şi īn Edrei, dincolo de Iordan, īn pămāntul Moabului, 
5. A īnceput Moise a lămuri legea aceasta şi a zis: 
6. "Domnul Dumnezeul vostru ne-a grăit nouă pe Horeb şi a zis: Vă ajunge de cānd locuiţi pe muntele acesta! 
7. Īntoarceţi-vă şi, pornind la drum, duceţi-vă la muntele Amoreilor şi la toţi vecinii lor din Arabah, din munte, din Şefela şi din Negeb, la malurile mării, īn pămāntul Canaanului, la Liban, şi chiar pānă la rāul cel mare, la fluviul Eufratului. 
8. Şi iată, Eu vă dau pămāntul acesta; mergeţi şi vă luaţi de moştenire pămāntul pe care Domnul a făgăduit cu jurămānt să-l dea părinţilor voştri, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, lor şi urmaşilor lor. 
9. Īn vremea aceea v-am zis: Nu vă mai pot povăţui singur; 
10. Domnul Dumnezeul vostru v-a īnmulţit şi iată acum sunteţi mulţi la număr, ca stelele cerului. 
11. Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă īnmulţească de o mie de ori mai mult decāt sunteţi acum şi să vă binecuvānteze, cum v-a făgăduit El! 
12. Cum dar voi purta singur greutăţile voastre şi sarcinile voastre şi neīnţelegerile dintre voi? 
13. Alegeţi-vă din seminţiile voastre bărbaţi īnţelepţi, pricepuţi şi īncercaţi, şi-i voi pune căpetenii peste voi. 
14. Atunci mi-aţi răspuns şi aţi zis: Bun lucru ne porunceşti să facem! 
15. Şi am luat dintre voi bărbaţi īnţelepţi, pricepuţi şi īncercaţi, şi i-am pus povăţuitori peste voi: căpetenii peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci şi judecători peste seminţiile voastre. 
16. Īn vremea aceea, am dat poruncă judecătorilor voştri şi am zis: Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi drept pricina ce ar avea un om atāt cu fratele lui, cīt şi cu cel străin. 
17. Să nu părtiniţi la judecată, ci să ascultaţi şi pe cel mare şi pe cel mic. Să nu vă sfiiţi de la faţa omului, că judecata este a lui Dumnezeu. Iar pricina care va fi grea pentru voi să o aduceţi la mine şi o voi asculta eu. 
18. V-am mai dat īn vremea aceea porunci pentru toate cele ce trebuie să faceţi. 
19. Am plecat apoi de la Horeb, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru, şi am străbătut tot pustiul acesta mare şi īnfricoşător, pe care l-aţi văzut īn drumul spre muntele Amoreilor, şi am ajuns la Cadeş-Barnea. 
20. Atunci v-am zis: Iată, aţi ajuns la muntele Amoreilor, pe care Domnul Dumnezeul vostru, īl va da nouă. 
21. Iată, Israel, Domnul Dumnezeul tău īţi dă pămāntul acesta: mergi şi ia-l īn stăpānire, cum ţi-a zis Domnul Dumnezeul părinţilor tăi; nu te teme, nici nu te īnspăimānta! 
22. Iar voi aţi venit cu toţii la mine şi aţi zis: Să trimitem īnaintea noastră oameni ca să cerceteze pămāntul şi să ne aducă ştire despre drumul pe care să mergem şi despre cetăţile la care să ne ducem. 
23. Cuvāntul acesta mi-a plăcut şi am luat dintre voi doisprezece oameni, cāte unul din fiecare seminţie. 
24. Aceştia s-au dus şi s-au suit pe munte, au mers pānă la valea Eşcol, şi au cercetat-o. 
25. Au luat din roadele pămāntului şi ne-au adus nouă; şi ne-au adus şi ştire, spunāndu-ne: Pămāntul pe care Domnul Dumnezeul nostru ni-l dă este bun. 
26. Voi īnsă n-aţi vrut să vă duceţi şi v-aţi īmpotrivit poruncii Domnului Dumnezeului vostru, aţi cārtit īn corturile voastre şi aţi zis: 
27. Domnul din ură către noi ne-a scos din pămāntul Egiptului, ca să ne dea īn māinile Amoreilor şi să ne piardă. 
28. Īncotro să ne ducem? Fraţii noştri ne-au īnfricoşat, spunāndu-ne: "Poporul acela e mai mare, maţ mult şi mai puternic decāt noi; cetăţile de acolo sunt mari şi cu īntărituri pānă la cer; şi am mai văzut acolo şi pe fiii lui Enac". 
29. Atunci v-am zis: Nu vă īnspăimāntaţi şi nu vă temeţi de ei. 
30. Domnul Dumnezeul vostru merge īnaintea voastră şi se va lupta El pentru voi, cum a făcut cu voi şi īn Egipt, īnaintea ochilor voştri. 
31. Şi cum a făcut īn pustiul acesta, unde, cum ai văzut tu, Israel, Domnul Dumnezeul tău te-a purtat tot drumul ce l-aţi străbătut pānă ce aţi sosit la locul acesta, cum poartă un om pe fiul său. 
32. Dar voi nici aşa n-aţi crezut pe Domnul Dumnezeul vostru, 
33. Care a mers īnaintea voastră īn călătorie, ca să vă caute loc unde să poposiţi; şi mergea noaptea īn foc, ca să vă arate calea pe care să mergeţi, iar ziua īn nor. 
34. Şi auzind Domnul Dumnezeu cuvintele voastre, S-a māniat şi S-a jurat, zicānd: "Nimeni din oamenii aceştia, din acest neam rău, 
35. Nu va vedea pămāntul cel bun, pe care Eu am jurat să-l dau părinţilor voştri. 
36. Numai Caleb, fiul lui Iefone, īl va vedea. Aceluia şi fiilor lui voi da pămāntul pe care 1-a străbătut el, pentru că acela s-a supus Domnului. 
37. Pentru voi s-a māniat Domnul şi pe mine şi a zis: Nici tu nu vei intra acolo! 
38. Iosua, fiul lui Navi, care este cu tine, acela va intra acolo; īntăreşte-l pe el, că el va duce pe Israel īn moştenirea sa. 
39. Copiii voştri, de care voi ziceaţi că vor cădea pradă vrăjmaşilor, şi fiii voştri, care acum nu cunosc nici binele, nici răul, aceia vor intra acolo; lor īl voi da şi ei īl vor moşteni. 
40. Iar voi īntoarceţi-vă şi vă īndreptaţi spre pustie, pe calea cea către Marea Roşie. 
41. Voi īnsă mi-aţi răspuns atunci şi mi-aţi zis: Am păcătuit īnaintea Domnului Dumnezeului nostru! Ne ducem să ne luptăm cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru! Şi v-aţi īncins fiecare cu arma sa de luptă şi v-aţi hotărāt nebuneşte să vă suiţi pe munte. 
42. Iar Domnul mi-a zis: Spune-le: Nu vă suiţi şi nu vă luptaţi, ca să nu vă biruiască vrăjmaşii voştri, că Eu nu sunt īn mijlocul vostru. 
43. Şi eu v-am spus, dar voi n-aţi ascultat, ci v-aţi īmpotrivit poruncii Domnului şi, īn īndărătnicia voastră, v-aţi suit pe munte. 
44. Dar v-a ieşit īnainte poporul amoreu care locuia pe muntele acela şi a tăbărāt asupra voastră ca albinele şi v-a zdrobit de la Seir pānă la Horma. 
45. Atunci v-aţi īntors şi aţi plāns īnaintea Domnului, dar Domnul n-a ascultat plāngerea voastră şi nu v-a luat īn seamă. 
46. Şi aţi locuit īn Cadeş vreme multă, că multe au fost zilele cīt aţi stat acolo". 

___________________________________________________________________

DEUTERONOMUL – 34 DE CAPITOLE:

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

__________________________________________________________________

 

HOME