FACEREA

        

CAPITOLUL 5 
Neamurile patriarhilor de la Adam până la Noe. 

l. Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. 
2. Bărbat şi femeie a făcut şi i-a. binecuvântat şi le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut. 
3. Adam a trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa şi, după chipul său şi i-a pus numele Set. 
4. Zilele pe care le-a trăit Adam după naşterea lui Set au fost şapte sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice. 
5. Iar de toate, zilele vieţii lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani şi apoi a murit. 
6. Set a trăit două sute cinci ani şi i s-a născut Enos. 
7. După naşterea lui Enos, Set a mai trăit şapte sute şapte ani, şi i s-au născut fii şi fiice. 
8. Iar de toate, zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani şi apoi a murit. 
9. Enos a trăit o sută nouăzeci de ani şi atunci i s-a născut Cainan. 
10. După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit şapte sute cincisprezece ani şi i s-au născut fii şi fiice. 
11. Iar de toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani şi apoi a murit. 
12. Cainan a trăit o sută şaptezeci de ani şi atunci i s-a născut Maleleil. 
13. După naşterea lui Maleleil, Cainan a mai trăit şapte sute patruzeci de ani şi i s-au născut fii şi fiice. 
14. Iar de toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani şi apoi a murit. 
15. Maleleil a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani şi atunci i s-a născut Iared. 
16. După naşterea lui Iared, Maleleil a mai trăit şapte sute treizeci de ani şi i s-au născut fii şi fiice. 
17. Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani şi apoi a murit. 
18. Iared a trăit o sută şaizeci şi doi de ani şi atunci i s-a născut Enoh. 
19. După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice. 
20. Iar de toate, zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani şi apoi a murit. 
21. Enoh a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani, şi atunci i s-a născut Matusalem. 
22. Şi a umblat Enoh înaintea lui Dumnezeu, după naşterea lui Matusalem, două sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice. 
23. Iar de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. 
24. Şi a plăcut Enoh lui Dumnezeu şi apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat Dumnezeu. 
25. Matusalem a trăit o sută optzeci Şi şapte de ani şi atunci i s-a născut Lameh. 
26. După naşterea lui Lameh, Matusalem a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani şi i s-au născut fii şi fiice. 
27. Iar de toate, zilele lui Matusalem, pe care le-a trăit, au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani şi apoi a murit. 
28. Lameh a trăit o sută optzeci şi opt de ani şi atunci i s-a născut un fiu. 
29. Şi i-a pus numele Noe, zicând: "Acesta ne va mângâia în lucrul nostru şi în munca mâinilor noastre, la lucrarea pământului, pe care l-a blestemat Domnul Dumnezeu!" 
30. Şi a mai trăit Lameh, după naşterea lui Noe, cinci sute şaizeci şi cinci de ani şi i s-au născut fii şi fiice. 
31. Iar de toate, zilele lui Lameh au fost şapte sute cincizeci şi trei de ani şi apoi a murit. 
32. Noe era de cinci sute de ani, când i s-au născut trei feciori: Sem, Ham şi Iafet. 

___________________________________________________________________

FACEREA – 50 DE CAPITOLE:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

__________________________________________________________________

 

HOME