PSALMII

PSALMUL 139 
Al lui David. 

1. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte, 
2. Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. 
3. Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor. 
4. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă de la oamenii nedrepţi, care au gândit să împiedice paşii mei. 
5. Pusu-mi-au cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. 
6. Zis-am Domnului: "Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele". 
7. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război. 
8. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mina păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească. 
9. Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei! 
10. Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri, pe care să nu le poată răbda. 
11. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. 
12. Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani; 
13. Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta. 

__________________________________________________________________

CARTEA PSALMILOR – PSALTIREA  – 151 DE PSALMI

(150 Cărţile Canonice, plus Psalmul # 151 – Cărţile Apocrife)

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

[20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

[37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

[54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]

[71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87]

[88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

__________________________________________________________________

 

HOME