PSALMII

PSALMUL 148 
Al lui Agheu şi al lui Zaharia 

l. Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 
2. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. 
3. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. 
4. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, 
5. Să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit. 
6. Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece. 
7. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile; 
8. Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; 
9. Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; 
10. Fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare; 
11. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului; 
12. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii, 
13. Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. 
14. Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El. 

__________________________________________________________________

CARTEA PSALMILOR – PSALTIREA  – 151 DE PSALMI

(150 Cărţile Canonice, plus Psalmul # 151 – Cărţile Apocrife)

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

[20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

[37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

[54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]

[71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87]

[88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

__________________________________________________________________

 

HOME