PSALMII

        

PSALMUL 58 
Al lui David. 

1. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală împotriva mea, izbăveşte-mă. 
2. Izbăveşte-mă de cei ce lucrează fărădelegea şi de bărbaţii vărsărilor de sânge mă izbăveşte. 
3. Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari. 
4. Nici fărădelegea şi nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat şi m-am îndreptat spre Tine; 
5. Scoală-Te, întru întâmpinarea mea şi vezi. Şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel, 
6. Ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te milostiveşti de toii cei ce lucrează fărădelegea. 
7. Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea. 
8. Iată, vor striga cu gura lor şi sabie în buzele lor, că cine i-a auzit? 
9. Şi Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile. 
10. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina; 
11. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea duşmanilor mei. 
12. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta; 
13. Risipeşte-i pe ei cu puterea Ta şi doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. 
14. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă întru mândria lor şi de blestemul şi minciuna lor se va duce vestea. 
15. Nimiceşte-i, întru mânia Ta nimiceşte-i, ca să nu mai fie! 
16. Şi vor cunoaşte că Dumnezeu stăpâneşte pe Iacob şi marginile pământului. 
17. Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămânzi ca un câine şi vor înconjura cetatea. 
18. Ei se vor risipi să mănânce; iar de nu se vor sătura, vor murmura. 
19. Iar eu voi lăuda puterea Ta şi mă voi bucura dimineaţa de mila Ta. 
20. Că Te-ai făcut sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua necazului meu. 
21. Ajutorul meu eşti, ţie-Ţi voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti, Dumnezeul meu, mila mea. 

___________________________________________________________________

CARTEA PSALMILOR – PSALTIREA  – 151 DE PSALMI

(150 Cărţile Canonice, plus Psalmul # 151 – Cărţile Apocrife)

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

[20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

[37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

[54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]

[71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87]

[88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

__________________________________________________________________

 

HOME