RUGĂCIUNEA DE VINERI

Doamne Iisuse Hristoase, Māntuitorul cel dulce al sufletului meu, īn această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc īnaintea Ta, cum că eu sānt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.
Mă rog īnsă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă īnvredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel īndurat ai răbdat pentru māntuirea mea. Īntăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi īnainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte īn inima mea īntristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lāngă Crucea Ta.
Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neīnsufleţite, cānd s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vīrtos, cum te-a cunoscut tālharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus īn rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tālharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună īntoarcere şi căinţă mă aşează īmpreună cu el īn rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.
Mă īnchin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dānsa: Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a māntuit lumea!
Bucură-te, pom binecuvāntat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a māntuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărāmat uşile iadului.
Bucură-te, cheie īmpărătească, ce ai deschis uşa raiului.
O, Hristoase al meu răstignit, cāte ai pătimit pentru noi! Cāte răni, cāte scuipări şi cātă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da īncă pildă de adevărată răbdare īn suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!
Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne īndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte īn această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpāne, ca la necazurile, ispitele şi durerile cāte ar veni asupra mea, să-mi īnmulţeşti īmpreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sānt de nu mă vei īntări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face īndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă īnchin şi o măresc, acum, şi pururea şi īn vecii vecilor. Amin.


HOME