biserica.org:compendium:articole:viata crestina:no1-3/2007:Dezbateri asupra proiectului de construcţii


 

VIAŢA CREŞTINĂ

2007– NO.1-3 (Ianuarie-Martie, 2007 ) – VOL. 50, ISSUE 1-3

 

ADUNAREA GENERALA PAROHILA DIN 4 FEB.2007

 

PROPUNERI SI DEZBATERI ASUPRA PROIECTULUI DE CONSTRUCŢIE

 

La punctul "Diverse" (Propuneri şi dezbateri"), de pe agenda de lucru a Şedinţei Adunării Generale Parohiale, Parintele Paroh a facut o prezentare a situatiei actuale a proiectului de constructie , si a motivelor reale ( tehnice, legale ) care au dus la stagnarea proiectului de constructie, a noii biserici, motive care pot fi categorisite astfel:

 

•  Politice - oficialitatile interesate in electorat

•  Economice - biserica non-profit, nu ofera taxe substantiale catre primarie vs developare

•  Religioase - discriminati, minoritate religioasa

 

Parintele paroh a dat citire unei scrisori ( datata: Ianuarie 16, 2007 ), primit a din partea IPS Sale Arhiepiscopul Nathaniel, prin care se enunta faptul ca, în eventualitatea ca parohia Sfânta Treime nu începe lucrarile de constructie ale noii biserici, pâna la mijlocul lunii iulie 2007 , parohia va putea pierde indemnizatia Fundatiei Moldovita - cca $1 Mil.

Presedintele Adunarii a aratat ca s-au cautat solutii, pentru a se depasi aceste piedici însa, din pacate, fie ca avem de-aface cu chestiuni de timp sau pur-si-simplu chestiuni de natura economic a , acest proiect este destul de greu, daca nu chiar imposibil, de a fi început ( înainte de finele lunii iunie 2007 ), astfel ca este posibil a nu mai beneficia de fondurile fagaduite de “Fundatia Moldovita” , în conformitate cu scrisoare IPS Sale Arhiep. Nathaniel, prezentata adunarii .

 

Urmând agenda adunarii generale anuale, la articolul: “ Diverse-Proiectul de Costrutie ” , presedintele adunarii invita membri participanti la discutii libere asupra viitorului proiectului de constructii al noii biserici, în conditiile prezente.


În cele ce urmeaza , oferim un rezumat (synopsis) al celor cca 2 (doua) ore de discutii libere pe tematica “ NOUL PROIECT DE CONSTRUCTIE ” :

 

Dl Paul Popa propune sa se faca un sondaj de opinii, între locuitorii vecinatatii, care s-ar putea sa fie în favoarea proiectului nostru, propunere la care, majoritatea celor din sala, au ripostat ca deja s-a facut un astfel de sondaj si ca locuitorii vecinatatii nu numai ca nu sunt de acord cu acest proiect, ci contrariu, sunt împotriva.

(argumentul nostru privind discriminarea religioasa)

 

Dl Paul Mantea a facut o analiza realistic a a situatiei financiare parohiale, prezenta, a comunitatii noastre (potentialul economic, prezent si viitor, al enoriasilor comunitatii, care ar putea contribui atât la întretinerea prezentei biserici, cât si construirea unui nou sfânt locas).

Din nefericire, a afirmat vorbitorul, realistic vorbind, este imposibil sa se realizeze noul edificiu, care ar costa cca. USD $ 15 milioane (suma inaccesibila comunitatii noastre), chiar daca am avea toate aprobarile de constructie, câta vreme comunitatea nu poate împlini nici macar bugetul parohial actual (fiind nevoiti ca, annual, sa cheltuim din contul de contructie între $20,000-$25,000.00 pentru acoperirea cheltuielilor, prevazute de bugetul parohial, în special platirea taxelor de proprietati) de aceea, propunerea vorbitorului, este de a se vinde terenul noii biserici, cumpararea unei biserici, protestanta sau catolica, si convertirea (re-modelarea) într-o biserica ortodoxa. Vorbitorul accentueaza, de asemenea, necesitatea grabnica de investitii viabile, în viitorul foarte apropiat, spre a se elimina situatia financiara critica în care se afla biserica noastra de peste un deceniu.

 

Dl Anatol Rasmerita propune renovarea bisericii prezente, si stagnarea permanenta a noului proiect.

 

Dl Mihai Daniel Orita este de acord cu Dl Paul Mantea, si propune ca biserica sa faca o investitie avantajoasa, pe terenul bisericii din Sunland, si face apel la mai multa seriozitate si sprijin financiar pentru sustinerea sfântului locas prezent; sa nu lasam sa treca timpul, fara a lua o actiune astazi, în avantajul zilei de mâine.

Dna Sabina Popescu , cunoscind experienta de afaceri a dlui Paul Mantea, ii cere sugestii, practice, de investintii pentru biserica noastra, astfel ca sa fie ge-nerate venituri, atât pentru sustinerea bisericii prezente, cât si construirea noii biserici; inclusiv utilizarea noului teren pentru generarea de venituri.

 

Dl Constantin Jercan, cu tot respectul pentru actele liturgice de sfintire a locului noii biserici, de'a lungul anilor, dela cumpararea noii proprietati si pâna în prezent (1987-2007), realizând piedicile ce ne stau înainte, în procesul de construire a noii biserici (precum si lipsurile pecuniare în împlinirea bugetului parohial anual), propune vinderea noii proprietati, si achizitionarea altei proprietati, mai accesibila financiar parohiei, unde sa construim o noua biserica.

 

Dl John Simoni propune sa se vinda noua proprietate, si cu banii dobânditi, sa se cumpere o noua biserica, protestanta sau catolica, într-o locatie mai buna, care sa fie convertita într-o biserica ortodoxa prin re-modelare.

 

Dl Grigore Birtoc este de acord, în principiu, cu sugestiile dlui John Simoni, însa recomanda sa se foloseasca mai mult timp de deliberare pentru a se studia situatia, mai în aprofunzime, si a se convoca o noua adunare generala parohiala speciala care sa discute si sa hotarasca coordonatele noului proiect de constructie.

 

Dl Ion Anton, ca si Dna Mariana Cadia, au propus valorificarea (vânzarea partiala) proprietatii noi, si folosirea venitului din vânzarea partiala în vederea construirii noii biserici. Parintele paroh explica adunarii imposibilitatea acestei solutii datorita structurii geologice a terenului, înclinat în panta, ce nu ofera posibilitate unei sub-divizari a locului.

 

Dl Paul Mantea pornind de la starea financiara realistica de azi a parohiei (fonduri limitate si potential nepromitator de sustinere, chiar si a bisericii prezente), propune sa se faca un studiu de fizibilitate, si investirea aseturilor parohiale, care sa pogenereze venituri mai substantiale, ce ar putea sustine si cheltuielile actualei biserici, dar si construirea unei noi biserici.

 

Dl Mihai Daniel Orita intreaba adunarea de ce este nevoie totusi sa se cumparare/construiasca o noua biserica, câta vreme actuala biserica nici macar nu se umple, în duminicile obisnuite.

 

Dupa multe alte discutii , adesea repetitive, parintele paroh a multumit tuturor vorbitorilor, a explicat încaodata adunarii factorii care au dus la situatia în care ne aflam, în prezent, a facut un scurt rezumat al celor peste 65 de ani de existenta ai parohiei, dela cumpararea bisericii din Verdugo Road (1939), cumpararea terenului din Sunland (1987), si pâna în prezent, accentuând cistigarea in valoare a terenului din Sunland, si a încunostiintat adunarea ca va convoca o sedinta a Comitetul de Constructie, pentru a dezbate mai pe larg pro-blemele discutate, însa numai dupa ce se va întâlni, si discuta aceste probleme cu IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel, Joi 8 Februarie 2007, urmând a da apoi un raport noului consiliu parohial.

 


Home