biserica.org:compendium:articole:viata crestina:no1-3/2007:Adunarea Generala Parohiala


 

VIAŢA CREŞTINĂ

2007– NO.1-3 (Ianuarie-Martie, 2007 ) – VOL. 50, ISSUE 1-3

 

ADUNAREA GENERALA PAROHILA DIN 4 FEBRUARIE 2007

 

INTRODUCERE:

 

Potrivit Regulamentului Episcopiei noastre, Duminica 4 Feb. 2007 a avut loc Adunarea Generala Parohiala a Bisericii Ortodoxe Romane “Sf. Treime” care s-a desfasurat in sala mare parohiala incepind de la orele 1:30 PM la finele Sfintei Liturghii.

 

Sedinta a fost deschisa cu rugaciunea de invocare.

 

Apoi s-a trecut la numirea prezidiului care, fara nici o obiectie, a fost acceptata.

 

Secretare: Dnele Mariana Cadia si Dora Serban; persoanele de incredere: Elena Popa si Mihai Orita.

 

Dna Mariana Cadia (secretara) citeste ordinea de zi si face apelul nominal. Împlinindu-se conditiile constitutionale de prezenta, parintele paroh, presedintele synodului parohial, a declarat sedinta oficial deschisa.

 

Dna Mariana Cadia a citit procesul-verbal al se-dintei lunare din 5 Nov. 2006, aprobat de adunare.

 

RAPOARTE:

 

S-a trecut la citirea rapoartelor care, in afara rapoartelor financiare, au fost aprobate cu un singur vot.

 

RAPORTUL PREOTULUI PAROH

 

-rugaciuni de invocare si moment de reculegere IMO

-rezolutiile adunarii parohiale pentru anul 2006

-servicii liturgice permanente

-slujbe ocazionale

-educatie religioasa in parohie

-activitati administrative

-activitatile comitetului de constructie

-participarea la congres

-rapoarte auxiliare parohiale

-diverse activitati si multumirile de rigoare

 

RAPORTUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI

 

-alegerea comisiilor si functionarilor pe anul 2006

-sedintele Consiliului Parohial

-activitati speciale, culturale si finante

-activitati administrative

-multumiri tuturor pentru incredere si colaborare

 

RAPORTUL REUNIUNII DOAMNELOR

 

Dna Getta Jercan, presedinta Reuniunii, a prezentat un succint raport al activitatilor reuniunii pe 2006.

 

RAPORTUL PRESEDINTELUI COMITETULUI DE CONSTRUCTIE

 

Explicarea stagnarii proiectului de constructie.

Necesitatea unei discutii mai amanuntite cu referire la construirea noii biserici.

Pentru aprobarea acestor rapoarte motiunea a fost facuta de dl Vasile Rotaru secundata de Dl Anatol Rasmerita. Motiunea a fost aprobata.

 

RAPORTUL FINANCIAR AL FONDULUI DE CONSTRUCTIE

 

Domnul Marian Serban a prezentat raportul financiar al fondului de constructie.

Motiune: P.Mantea

Secundare: A. Rasmerita

Motiunea a fost aprobata.

 

RAPOARTE FINANCIARE:

 

RAPORTUL FINANCIAR LA PAROHIEI prezentat de casiera, dna N. Cociuban

M. J. Simoni

S. M. Serban

Motiunea a fost aprobata.

 

RAPORTUL REUNIUNII DE DOAMNE prezentat de Psa Elena Alecse

M. V. Rotaru

S. M. Serban

Motiunea a fost aprobata.

 

RAPORTUL FIANACIAR AL ADUNARII DE FONDURI prezentat de Psa. Elena Alecse

M. G. Jercan

S. G. Birtoc

Motiunea a fost aprobata.

 

PREZENTAREA BUGETULUI PE ANUL 2007 prezentat de Dna N. Cociuban

M. I. Anton

S. C. Jercan

Motiunea a fost aprobata.

 

RECOMANDARILE CONSILIULUI PAROHIAL

•  se face un apel la implementarea unui program prin care sa se atraga mai mult tineret

•  infiintarea unui cor

•  necesitatea promovarii programului "pledge"

 

ALEGEREA CONSILIULUI PE 2007

 

Lista intocmit a de membrii comisiei de nominare (Constantin Jercan, Livia Literat, Dora Serban si Fr. Constantin Alecse), a fost prezentata de catre D-na Livia-Ecaterina Literat, si aprobata de synod, dupa cum urmeaza (în ordine alfabetica):

 

Membri alesi:

 1. Alecse Elena

 2. Anton Ion

 3. Cadia Mariana

 4. Canciu Mandita

 5. Ciocan Constantin

 6. Ciocan Paulina

 7. Cociuban Lenuta

 8. Constantinescu Liviu

 9. Cufuioti Daniela

 10. Cufuioti Panait

 11. Jercan Constantin

 12. Jercan Getta

 13. Literat Livia-Ecaterina

 14. Mantea Paul

 15. Moorehead Maridee

 16. Orita Mihai Daniel

 17. Popa Elena

 18. Popa Paul

 19. Popescu Sabina

 20. Predescu Petrica

 21. Rasmeritza Anatol

 22. Rasmeritza Victoria

 23. Rotaru Vasile

 24. Sarbu Marian

 25. Sarbu Robert (LAROY)

 26. Serban Dora

 27. Serban Marian

 28. Simoni John

Membri ex-officio:

29. Alecse Constantin Fr. (Church)

30. Anton Virgil Rev. Fr. (Chapel)

 

CONGRESS DELEGATES :

•  Livia Ecaterina Literat

•  Ipodiacon Panait Cufuioti

 

CONGRESS DELEGATES :

•  Constantin Jercan

•  Vasile Rotaru

 

PROPUNERI SI DEZBATERI, CONSTRUIREA NOII BISERICI

 

Parintele Paroh a facut o prezentare a situatiei actuale a proiectului de constructie , si a motivelor reale ( tehnice, legale ) care au dus la stagnarea proiectului de constructie, a noii biserici, motive care pot fi categorisite astfel:

 

•  Politice - oficialitatile interesate in electorat

•  Economice - biserica non-profit, nu ofera taxe substantiale catre primarie vs developare

•  Religioase - discriminati, minoritate religioasa

 

Parintele paroh a dat citire unei scrisori ( datata: Ianuarie 16, 2007 ), primit a din partea IPS Sale Arhiepiscopul Nathaniel, prin care se enunta faptul ca, în eventualitatea ca parohia Sfânta Treime nu începe lucrarile de constructie ale noii biserici, pâna la mijlocul lunii iulie 2007 , parohia va putea pierde indemnizatia Fundatiei Moldovita - cca $1 Mil.

Presedintele Adunarii a aratat ca s-au cautat solutii, pentru a se depasi aceste piedici însa, din pacate, fie ca avem de-aface cu chestiuni de timp sau pur-si-simplu chestiuni de natura economic a , acest proiect este destul de greu, daca nu chiar imposibil, de a fi început ( înainte de finele lunii iunie 2007 ), astfel ca este posibil a nu mai beneficia de fondurile fagaduite de “Fundatia Moldovita” , în conformitate cu scrisoare IPS Sale Arhiep. Nathaniel, prezentata adunarii .

 

Urmând agenda adunarii generale anuale, la articolul: “ Diverse-Proiectul de Costrutie ” , presedintele adunarii invita membri participanti la discutii libere asupra viitorului proiectului de constructii al noii biserici, în conditiile prezente.

În cele ce urmeaza , oferim un rezumat (synopsis) al celor cca 2 (doua) ore de discutii libere pe tematica “ NOUL PROIECT DE CONSTRUCTIE ” :

 

Dl Paul Popa propune sa se faca un sondaj de opinii, între locuitorii vecinatatii, care s-ar putea sa fie în favoarea proiectului nostru, propunere la care, majoritatea celor din sala, au ripostat ca deja s-a facut un astfel de sondaj si ca locuitorii vecinatatii nu numai ca nu sunt de acord cu acest proiect, ci contrariu, sunt împotriva.

(argumentul nostru privind discriminarea religioasa)

 

Dl Paul Mantea a facut o analiza realistic a a situatiei financiare parohiale, prezenta, a comunitatii noastre (potentialul economic, prezent si viitor, al enoriasilor comunitatii, care ar putea contribui atât la întretinerea prezentei biserici, cât si construirea unui nou sfânt locas).

Din nefericire, a afirmat vorbitorul, realistic vorbind, este imposibil sa se realizeze noul edificiu, care ar costa cca. USD $ 15 milioane (suma inaccesibila comunitatii noastre), chiar daca am avea toate aprobarile de constructie, câta vreme comunitatea nu poate împlini nici macar bugetul parohial actual (fiind nevoiti ca, annual, sa cheltuim din contul de contructie între $20,000-$25,000.00 pentru acoperirea cheltuielilor, prevazute de bugetul parohial, în special platirea taxelor de proprietati) de aceea, propunerea vorbitorului, este de a se vinde terenul noii biserici, cumpararea unei biserici, protestanta sau catolica, si convertirea (re-modelarea) într-o biserica ortodoxa. Vorbitorul accentueaza, de asemenea, necesitatea grabnica de investitii viabile, în viitorul foarte apropiat, spre a se elimina situatia financiara critica în care se afla biserica noastra de peste un deceniu.

 

Dl Anatol Rasmerita propune renovarea bisericii prezente, si stagnarea permanenta a noului proiect.

 

Dl Mihai Daniel Orita este de acord cu Dl Paul Mantea, si propune ca biserica sa faca o investitie avantajoasa, pe terenul bisericii din Sunland, si face apel la mai multa seriozitate si sprijin financiar pentru sustinerea sfântului locas prezent; sa nu lasam sa treca timpul, fara a lua o actiune astazi, în avantajul zilei de mâine.

Dna Sabina Popescu , cunoscind experienta de afaceri a dlui Paul Mantea, ii cere sugestii, practice, de investintii pentru biserica noastra, astfel ca sa fie ge-nerate venituri, atât pentru sustinerea bisericii prezente, cât si construirea noii biserici; inclusiv utilizarea noului teren pentru generarea de venituri.

 

Dl Constantin Jercan, cu tot respectul pentru actele liturgice de sfintire a locului noii biserici, de'a lungul anilor, dela cumpararea noii proprietati si pâna în prezent (1987-2007), realizând piedicile ce ne stau înainte, în procesul de construire a noii biserici (precum si lipsurile pecuniare în împlinirea bugetului parohial anual), propune vinderea noii proprietati, si achizitionarea altei proprietati, mai accesibila financiar parohiei, unde sa construim o noua biserica.

 

Dl John Simoni propune sa se vinda noua proprietate, si cu banii dobânditi, sa se cumpere o noua biserica, protestanta sau catolica, într-o locatie mai buna, care sa fie convertita într-o biserica ortodoxa prin re-modelare.

 

Dl Grigore Birtoc este de acord, în principiu, cu sugestiile dlui John Simoni, însa recomanda sa se foloseasca mai mult timp de deliberare pentru a se studia situatia, mai în aprofunzime, si a se convoca o noua adunare generala parohiala speciala care sa discute si sa hotarasca coordonatele noului proiect de constructie.

 

Dl Ion Anton, ca si Dna Mariana Cadia, au propus valorificarea (vânzarea partiala) proprietatii noi, si folosirea venitului din vânzarea partiala în vederea construirii noii biserici. Parintele paroh explica adunarii imposibilitatea acestei solutii datorita structurii geologice a terenului, înclinat în panta, ce nu ofera posibilitate unei sub-divizari a locului.

 

Dl Paul Mantea pornind de la starea financiara realistica de azi a parohiei (fonduri limitate si potential nepromitator de sustinere, chiar si a bisericii prezente), propune sa se faca un studiu de fizibilitate, si investirea aseturilor parohiale, care sa pogenereze venituri mai substantiale, ce ar putea sustine si cheltuielile actualei biserici, dar si construirea unei noi biserici.

 

Dl Mihai Daniel Orita intreaba adunarea de ce este nevoie totusi sa se cumparare/construiasca o noua biserica, câta vreme actuala biserica nici macar nu se umple, în duminicile obisnuite.

 

Dupa multe alte discutii , adesea repetitive, parintele paroh a multumit tuturor vorbitorilor, a explicat încaodata adunarii factorii care au dus la situatia în care ne aflam, în prezent, a facut un scurt rezumat al celor peste 65 de ani de existenta ai parohiei, dela cumpararea bisericii din Verdugo Road (1939), cumpararea terenului din Sunland (1987), si pâna în prezent, accentuând cistigarea in valoare a terenului din Sunland, si a încunostiintat adunarea ca va convoca o sedinta a Comitetul de Constructie, pentru a dezbate mai pe larg pro-blemele discutate, însa numai dupa ce se va întâlni, si discuta aceste probleme cu IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel, Joi 8 Februarie 2007, urmând a da apoi un raport noului consiliu parohial.

JURAMANTUL SI ALEGEREA FUNCTIONARILOR

Alegerea Presedintelui Consiliului (2007) :

Dl. C. Jercan o propune pe Dna L. Literat

Sustine I. Anton

Secundeaza G. Jercan . Motiunea a fost aprobata.  

 

Alegerea Vice-presedintelui Consiliului

Dna G. Jercan il propune pe Dl.C. Ciocan

Sustine A. Razmerita

Secundeaza Dl. P Mantea. Motiunea a fost aprobata.  

 

Alegerea functiei de Secretar al Consiliului

Dna Psa E. Alecse o propune pe Dna Dora Serban

Sustine M. Orita

Secundeaza Dna G. Jercan. Motiunea a fost aprobata.  

 

Alegerea functiei de Casier

Dl. C. Jercan o numeste pe Dna N.Cociuban

Sustine I.Anton

Secundeaza Dl.Simoni. Motiunea a fost aprobata.  

 

Alegerea Casierului Contului de Constructie

Fr.C. Alecse il nomineaza pe Dl. M.Serban

Sustine Dl. M.Orita

Secundeaza Dl. I Anton  

 

Alegerea functiei de Controlor I

Dl. P. Mantea o propune pe Dna G. Jercan

Sustine Dl. I Anton

Secundeaza V Rotaru. Motiunea a fost aprobata.  

 

Alegerea functiei de Controlor II

Dl. V. Rotaru o numeste pe Dna Elena Popa

Sustine Dl. M Orita

Secundeaza Dl. C Jercan. Motiunea a fost aprobata.  

 

Alegerea functiei de Epitrop I

Dl. I Anton il propune pe Dl. V Rotaru

Sustine Dl.C. Jercan

Secundeaza M.Cadia. Motiunea a fost aprobata.  

 

Alegerea functiei de Epitrop II

Dl V. Rotaru il numeste pe Dl. M Orita

Sustine Dl. M Serban

Secundeaza L. Literat. Motiunea a fost aprobata.

 

Chairman al Comitetului de Constructie

Fr C. Alecse a propune pe Dl. C. Jercan

Sustine Dna S. Popescu

Secundat Dna L.Literat.

Motiunea aprobata.

 


Home